tarih nedir, tarihi olaylar, en önemli tarihi olaylar

Geçmişe Açılan Kapı: Tarih

Günümüzde bilimin eksikliğini hissettiğimiz, onun ışığında yol almayanın bir başarı sağlayamadığı yüzyıldayız. Bilim denilen kavram birçok alana, alt dallara ayrılmaktadır. Bunlardan kuşkusuz en önemlilerinden biri sosyal bilimler içinde yer alan tarih bilimidir. Tarih, geçmişte olan olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir. Tarih hakkında  ‘’Johann Gustav Droysen’ in dediği gibi Tarih bilim değildir, bilimin de üstünde bir şeydir.’’ 21. Yüzyılda tarih bilimi her yüzyılda olduğu gibi gelecek yüzyıllar için de büyük önem arz etmektedir. Tarih dediğimizde aslında zihnimizde canlanan geçmiş kavramıdır. Bu kavram günümüzde tarih bilimini hareketlendirmiş ve insanların  ilgi alanlarına dahil olmuştur.  Tarih bilimi ile ilgili pek çok düşünür, akademisyen ve alanında uzman kişiler bir çift kelam etmişlerdir. Tarihçilerin kutbu olarak adlandırılan ve Şeyh’ ül Müverrihin olarak gösterilen Halil İnalcık’ ın tarih hakkında bir sözünden bahsedecek olursak ‘’milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer.’’

Tarihi anlamaya çalışırken araştırdığımız kaynaklarda önemlidir. Tarihi incelerken bilimsel makalelerden, kroniklerden, tabletlerde, arşiv belgelerinden ve birinci el kaynaklardan faydalanmak gerekir. Çünkü tarih kişilere göre yorumlanabilir ve aslında gerçekten uzak bir yaklaşımla anlatılmış ve aktarılmış olabilir. Artık insanoğlu tarihi doğal duygusuyla geçmişi merak ederek değil, bir şey inşa etmek için kullanmakta.  Bu hem ilginç hem de yanlış bir yönelim. Eski dönemin insanları, tarihi bir şey için yorumlayan merak eden bir bilinçteydi. Bugün tarih, geleceği inşa etmek için kullanılmakta. Bu bir değişimdir. Değişen tarih ilmi değil, tarihçi ve okuyucusudur. Kısaca tarih, toplumun zaman içindeki gelişme yönünü belirleyen, insanın kendi toplumu ile diyalog kurmasını ve bütünleşmesini sağlayan, ondaki toplum şuurunu canlı tutan bir kültür hazinesidir.