etkili iletişim, etkileyici iletişim, etkileyici konuşmak, güzel ve etkileyici konuşmak

Etkili Bir Şekilde Konuşmak İstiyorum!

Yaklaşık iki yıldır Corona virüsü yüzünden tüm dünya sosyal hayattan epey bir uzaklaştı, insanlar ile oluşan iletişimimiz azaldı. Dilimiz tembelleşti, yeteri kadar konuşmadığımız için kendimizi ifade etmekte, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşmak konusunda zorluk yaşamamız muhtemeldir. Evde belli egzersizler ile hem diksiyonunuzu hem de etkili konuşmak için ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. 

Herkes güzel konuşmak ister, kelimeler ve ses tonu ile kurduğu iletişimin etkisi altına almak ve akılda kalmak ister. Takılmadan, duraklamadan, ıııı, eeee, mmm, gibi Asalak Sesler çıkartmadan akıcı bir şekilde konuşmak, iletişim kurmak isteriz. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Bunları öğrenmeden önce iletişimi öğrenmemiz gerekiyor, doğru iletişim, doğru ve dikkatli bir şekilde dinleme bir de kendimizi doğru ifade etmemiz gerekiyor.

Peki İletişim Ne demek?

Bildiğimiz üzere canlılar arasında en gelişmiş ve en üstün olanları insanlardır. İnsan ırkının her medeniyete, her kültür ya da genelleme yaparsak her ülkeye göre hemen hemen kendine özgün bir iletişim dili vardır. Biz Türkler nasıl Türkçe ile birbirimizi anlıyor ya da ifade ederek iletişim kuruyorsak, bir Amerikalı İngilizce ile bir Hollandalı ise Flemenkçe ile iletişim kurmaktadır.  İletişimin TDK anlamı ise;

“Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.”

Daha detaylı anlatmak gerekirse, hissettiğimiz duygularımızı, aklımızdan geçen düşüncelerimizi ya da okuldan, arkadaşlarımızdan, kitaplardan vb. yerlerden öğrendiğimiz bilgileri telefon, mektup ya da sesli olarak karşılıklı uygun kelimeler ile anlatarak kendimizi ifade etme yöntemidir. Her canlının kendine özgü bir iletişim dili vardır. Bir kedi “Miyav” sesi çıkartarak kendi türünden başka bir kedi ile iletişim kurarken, Arılar ise dans ederek yani belli geometrik şekiller çizerek duygularını belli ederler, bazı canlı türleri ise sinyal türleri ile iletişim kurarlar.

İletişim kurmak çok önemlidir, bizler farkında olmasak bile iletişim kurabiliriz. En basit örneği ile sabah işe gitmek için yoldaki herhangi birine adres sormamız, bakkal, market vb. gibi yerlerden bir şeyler satın alırken fiyatını sormamız gibi istem dışı gerçekleşen birçok iletişim mevcuttur. Peki ne kadar etkili bir şekilde iletişim kuruyoruz?

Konuşma, insanı insan yapan en önemli iletişim temellerinden bir tanesidir. İnsanlar arasındaki iletişimin büyük bölümünü konuşma ile gerçekleştiririz. Konuşma, insanı insan yapan en önemli iletişim temellerinden bir tanesidir. İnsanlar arasındaki iletişimin büyük bölümünü konuşma ile gerçekleştiririz. Konuşma, kişiliğin dışa vurmuş halidir. Benliğinin derinliklerinde kalmış pek çok konuya, konuşarak duygularını ve düşüncelerini ifade ederek ulaşabilirsin. Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız konuşmalar ise her şeyden önce iletişimdir. Duygu, fikir, bilgi paylaşımıdır.

Etkili bir iletişimin temeli etkili bir anlatım olarak bilinmektedir, etkileyici bir şekilde kurulan cümleler, anlatılan olaylar dinleyiciyi etkiler ve akılda kalmasını sağlar. Doğru bir şekilde kurulan iletişim, doğru bir şekilde konuşulan konular pek çok sorunu çözer. Karşımızdakileri etkilemenin temeli doğru konuşma ile başlar.

Etkili bir şekilde konuşmak akıcı ve duru bir dille konuşmaktır. Hassas, nazik davranışlarla bir anda bütün dikkatleri kendinize çekebilirsiniz. Ses tonunuz konuşmaya göre yol izlemelidir. İletişiminiz örneklerle, fıkralarla ya da süslü kelimelerle güçlendirilmelidir.Etkili konuşmak için etkili bir şekilde dinlemek gerekir. Anlamak için ya okumamız, ya gözlemlememiz ya da dinlememiz gerekir. Lakin şunu unutmamalıyız ki dinlemek ile işitmek aynı şeyler değildir. İşitmek; istem dışı olan yani biz işitmek istemesek bile çevredeki sesleri duyduğumuz bir olaydır. Yani yolda yürürken bir arabanın korna çalması ya da bir ormanlık alanda kuşların ses çıkartması ve duyulmasıdır. Önemsizdir akılda kalmaz, sizi pek fazla etkilemez çünkü aklınız ya da uğraşınız farklıdır. Dinlemen iste tamamen farklı bir olaydır;

Bilinçli olarak, tüm dikkatinizi vererek dinlemektir. Ağızdan çıkan kelimeleri duymak, karşısındaki insan ya da insanları ağzından çıkan kelimelerini anlamasıdır. Duygularını, düşüncelerini anlamaktır. Günümüzün çoğunu karşımızdaki insanları dinleyerek geçirmekteyiz. Arkadaşlarımızın dertlerini, okuldaki öğretmenlerimizin anlattıkları dersleri vb. birçok konuşmayı dinlemek zorundayız çünkü herkesten öğrenilecek bir şeyler vardır.

Etkili bir şekilde konuşmanın temeli Konuya bağlıdır. Herkese hitap edecek konu hakkında iletişim kurulmalıdır. Her konuşmanın bir konusu vardır, bu konular bazen önceden belirlenmiş tamamen konu ile ilgili hazırlık yapılır ve ona göre tartışılır, duygu ve düşünce paylaşılır yani iletişim kurulur. Bazen ise konular seçilmez bir konudan başka bir konuya geçilir “Konu konuyu açtı…” sözü gibi farklı konular ile iletişim kurulur. O zaman etkili bir konuşma için bize yazılı bir konu gerekli. Konu üzerinde düşünülmüş, genel bir araştırma yapmış olmanız gerekiyor. Bunların yanı sıra yardımcı fikirler, ana fikirden çok uzaklaşmayacak şekilde olmalıdır. Etkili bir konuşma üç aşamadan oluşur. Giriş- Gelişme-Sonuç.

Giriş Bölümü;

Giriş bölümü, konuşmanın başlangıç bölümüdür, her zaman ilk kelime çok dikkatli seçilmelidir çünkü ilk kelimeniz ile karşınızdaki insanın dikkatini çekmeli ve onu etkilemek için iletişiminizi sürdürmeniz gerekiyor ve şunu unutmamalıyız ki; giriş ve sonuç bölümleri dinleyicilerin aklında daha çok kalır. İletişim kurduğunuz insanı olaydan kopartmamak için sorular sorabilir ve ilgisini çekmesine yardımcı olabilirsiniz.

Gelişme Bölümü;

Gelişme bölümü ise, konuşmanın asıl bölümüdür. Konunun tüm ayrıntılarını bu bölümde verilir. Çeşitli bakış açıları işlenir, bu bakış açılarının her birine yardımcı düşünce diyebiliriz.

Sonuç Bölümü;

Konuyu toparlayan özetler ile birkaç kısa açıklama yapılması gerekir. Güzel ve doğru kelimeler ile bittiğini karşındakine anlayacak şekilde belirtmelisin.

Bu adımları öğrendikten sonra belli ağız, dil ve harf egzersizleri ile ayna karşısında uzun uzun pratik yapabilir ve hem diksiyonunuzu hem de etkili iletişim için kendinizi her zaman hazır hissedebilirsiniz.