akciğerler, nefes nasıl alırız, akciğerlerimiz nasıl çalışır

Akciğerin İşlevi ve Önemi

Kısa ve bilimsel olarak tanımı; Göğüs boşluğunda bulunan çift organ. Akciğer atardamarı, kalpten akciğere kan götüren atardamardır. Sağ karıncıktan doğar, sonra çatallaşarak sağ ve sol olmak üzere iki dala ayrılır ve her biri ait olduğu Akciğerin göbek kısmına ulaşır. Akciğer atardamarının yapısı öteki atardamarlarınki gibidir, ama o, sağ karıncıktan çıkan oksijence fakir ve karbohemoglobin yüklü kanı yani kirli kanı akciğere taşır. Akciğer sinir ağı, vagus ve sempatik sinir dallarında oluşan ve akciğerin göbek kısmında yer alan sinir ağları. Akciğer taşı, bazen akciğer parankimasında bulunan katı kütle. Akciğer toplardamarları, her akciğer üst ve alt kısmında bulunan toplardamarlar.