Türk ne demek, Türk'ün kelime anlamı, Türk

Türk Adının Anlamı

Türk Adının Anlamı

Tarih sahnesinde Türk adı ilk kez 546 ve 581 yıllarında görüyoruz ilk transkripsiyon 'u tu-kiu ya da tekil olan Türk ya da büyük bir olasılıkla çoğul olan türük adıyla görürüz.Tarih sahnesinde Türk adı ilk kez 546 ve 581 yıllarında görüyoruz ilk transkripsiyon 'u tu-kiu ya da tekil olan Türk ya da büyük bir olasılıkla çoğul olan türük adıyla görürüz.

Türük adını 7 ve 8. yy' da ilk kez Orhun abilerinde, türük olarak görürüz. Günümüze ve daha sonraları Türk diye çevirilmiştir.

Türk (Türük) güçlü ya da güçlüler anlamına gelir ve hiç şüphesiz ki bu sıfat kavime ya da boya ilişkin bir özelliğe gönderme yapmaktadır, bu isim yalnızca orta Asya da sınırlı kalmayıp bütün dünyada amansız bir şöhrette kavuşacaktır.

Çin Kaynaklarında Türk ismini tu-kue olarak görürüz, bu kelimenin anlamı savaş miğferidir.

İslam Kaynaklarında trk (Türk) terk edilmiş olarak görürüz.

Dünyaca ünlü müellifler, Türk adı ile ilgili birçok fikir ve tanımlama yapmışlardır şunlar şöyledir;

Kaşgarlı Mahmut: Türk olgunluk çağı

Vambery: Türk kelimesinin türümek'ten çıktığını savunur

Ziya Gökalp: Kanun nizam sahibi

Doerfer: Devletin esas halkını teşkil eder

Thomsen: Çok gelişmiş kuvvetli

Türklerin Ana Yurdu

Çin kaynaklarına göre değerlendiren tarihçiler Türklerin ana yurdunu Altay dağları olarak görürler bu tarihçilerin birkaçı şunlardır J.V Hammer, W. Schott Sanat tarihçileri ise Tanrı dağları kuzeybatı sahasını kabul eder sanat tarihçilerine örnek vermek gerekirse.

J.Strzygowsky

Kültür tarihçileri ise İrtiş Urallar arasını veya Altay Bozkırları arasını göstermiştir.

Çin yıllarında gerekse batı kaynaklarında, Türklerin Moğol tipinde insanlar oldukları söylenmiştir sarı renkli dolikosefal daha sonraki araştırmalara bakıldığında arkeoloji ve antropoloji Türklerin beyaz ırka mensup olduğu ortaya çıkmıştır. Yeryüzündeki 4 beyaz ırk grubundan Europoid şekline mensup olduğu Turanoid tipindeki insan ırkına mensuptur Türkler.