Merakl? ve sohbet etmeyi seven insanlar; sohbet etmek isteyen ama sohbet konusu bulamayanlar. Art?k yeni bir uygulaman?z var!
metehan, hum imparatorluğu, metehan kimdir

1500

Metehan

Metehan’ın babası Teoman’dır. Türk Tarihinin kaynaklarda geçen ilk hükümdarıdır ve aynı zamanda, Hun imparatorluğun ilk hükümdarı olma özelliği taşır.

Teoman adını kaynaklarda ilk kez M.Ö 221 tarihlerinde görürüz, kaynaklarda ismi Tou-man olarak geçer ve Türkçe okunuşu Teoman’dır. Hun hükümdarlarına C

göç nedir, iç göç, diş göç, neden göç edilir

970

Göç Nedir

Ekonomik, sosyal siyasal etkenler nedeniyle bireylerin ya da grupların yerleşmiş amaçlarıyla bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine yer değiştirmesi; muhaceret.  

Coğrafi Göç

Geçici ya da sürekli, yakına yada uzağa, gönüllü ya da zorlama sonucu, yasal ya da yasadışı, niteliksiz ya da son derece nitelikli işçilerle ilgili olabilir;

Sırp, belgard, sırp isyani

630

Sırp Ulusçuluk Hareketleri

Güney Slav kolundan olduğu bilinen Sırp'lar, ilk kayıtları Balkan coğrafyasına 7.yy yerleşmiştir. 822 tarihli bir belgede Sırp'ları resmi olarak görmek mümkündür 879 yılında Ortodoks Hristiyan olan Sırp'lar Osmanlı'ya yenilmeden önce birinci Kosova savaşında, balkan coğrafyasında bir nevi hâkim güçtü hatta İstanbul’da taç giyme hayalleri vardı Sırp kralların.

+
Aramak istediğinizi yukarıya yazmalı ve aramak için düğmeye basmalısnız.