Hakkımızda

Satın Alma, Sahiplen!

Bu dünya sadece bizlerin yani insanların değildir. Dünya üzerinde birçok canlı türü yaşadığını ve bizler gibi; doğduklarını, büyüdüklerini ve nesillerini devam ettirmek için aile kurduklarını unutmamalıyız.
Biyolojik olarak kesinleştirilmiş ve çoğu bilinçli insan tarafından bilinen, diğer canlı türlerinin ekosisteme katkısı biz insanlardan çok daha büyüktür. Bizler gibi onların da yaşama ve barınma hakkı olduğu kesinlikle unutmamalıyız!
Maalesef pek etik bir davranış olmadığını bildiğimiz halde, "Petshop" adı altında "Hayvan Satışı" yapıldığını biliyoruz. Bizler gibi onların da canlı olduğunu ve satışı yapılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Geçici heves ya da detaylı bilgi sahibi olmadan yani; bakımı konusunda, ilgi ve temel ihtiyaçları hakkında yeteri kadar bilinçli olmadığımız halde, "Petshoplardan Satın Alınan Canlıların" belli bir süre sonra sokağa, ölüme terk edildiğini biliyoruz. İnsanlar üzerinde belki pek fazla üzüntü oluşturmasa da, Canlı Dostlarımız için gerçekten çok büyük bir travma oluşturmaktadır.
Sahiplendiğiniz ya da her ne kadar doğru bulmasak bile "Satın Aldığınız" canlı dostlarımızın sizleri şüphesiz sevdiğini ve çeşitli deneyler sonucu Canlı Dostlarımızın insanlar için en yakın arkadaş olduğunu ve stres azalttığını bilmekteyiz.
Sokağa atılan ve sokak hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilmeyen sevimli dostlarımız, maalesef uzun süre yaşamını süre yaşamını sürdürememektedir.
"Satın Alma, Sahiplen!" sözü ile sokakta ya da barınaklarda birçok "Canlı Dostumuz" hem sıcak bir yuvaya hem de sevgiye ihtiyaç duymaktadır. Sizler de Satın Almak yerine Sahiplenmeyi tercih etmelisiniz.
Lütfen şunu asla unutmayın, canlı dostlarımızın bakımı düşündüğünüz kadar kolay değildir, sahiplenmeden önce detaylı bilgi edinmeniz her iki canlı için çok büyük adımın başlangıcı olacaktır...

Doğanın İnsana Değil,
İnsanın Doğaya İhtiyacı Var!

Çevreye verdiğimiz zarar her geçen gün giderek daha fazla artıyor, bilinçsiz bir şekilde çevreyi kirletmemiz doğal kaynakların ve canlı türlerinin yaşamını son derece riske atmaktayız. "Doğanın İnsana Değil, İnsanın Doğaya İhtiyacı Var!"
Neslimizi sürdürebilmemiz için ve gelecek nesillerin yanı sıra diğer canlı türleri için Doğaya Sahip Çıkmalıyız!

Bizim buradaki rolümüz ise hem Canlı Dostlarımızın bilinçli bir şekilde sahiplendirilmesine yardımcı olmak hem de Çevreyi, Doğayı Temiz tutarak gelecekteki canlılar için temiz bir halde bırakmak...